Chcete se přihlásit do našeho vzdělávacího programu?

Ještě než tak učiníte, zvažte prosím své reálné možnosti. Zejména, máte-li opravdu zájem, čas a chuť věnovat se náročnému studiu. Zda máte odpovídající dopravní spojení a zda se vám naše studium nekříží s jinými aktivitami.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - více ZDE

 - – - – - – 

• Přednášky základního programu jsou každé pondělí od 9 do 12 hodin v budově Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno, Bauerova č. 322/7, Brno 603 00 (zastávka Riviéra, okružní linky č. 44, 84. Parkování osobních automobilů je možné naproti areálu u 7. brány BVV). Cyklus přednášek začíná v září a završuje se v dubnu slavnostním vyřazením.

 - – - – - – 

• Zájemci si mohou vybrat mezi přihlášením osobně a elektronickou cestou.

Obecné informace k podávání přihlášek do Senior akademie 2020/2021:

KDY: 11. 5. 2020

JAK:

· Elektronické přihlášení – formuláře přihlášek budou pro vyplnění zpřístupněny prostřednictvím odkazu na této stránce. Pro platnou registraci je rozhodující přijetí přihlášky a její automatické potvrzení.

· Osobní přihlašování – na adrese Bauerova 7, Areál dopravní výchovy a vzdělávání RIVIÉRA, v budově „Zámečku“.  Hlavní brána areálu se otevírá v 5,30 hodin, a zájemci, kteří se dostaví před osmou hodinou, mohou na registraci a vyplnění přihlášky vyčkat v přednáškovém sále budovy. Čekajícím bude k dispozici automat na kávu i toalety. Pro platnou registraci bude rozhodující evidenční lístek pořadí, v jakém se zájemci o studium dostaví na recepci Areálu Riviéra.

· Údaje, které budete potřebovat pro vyplnění přihlášky:

Jméno

Příjmení

Titul

Datum

narození

Telefon

e-mail

Bydliště

(město, obec)

KDO:

· Maximální počet studentů je limitován kapacitou sálu v areálu Riviéra, který má 100 míst. Polovina přihlášek (50 míst) bude k dispozici formou elektronické registrace. Zbývající část studijních míst bude obsazena tradiční formou osobního přihlášení (50 míst).

· Abychom umožnili absolvovat vzdělávací program zcela novým zájemcům, nebudeme ke studiu přijímat absolventy SENIOR AKADEMIE, kteří ukončili Pokročilý program v letech 2018, 2019 a 2020.

· Pro přihlášení není stanoven žádný věkový limit posluchačů. Podmínkou je ale skutečný zájem a odpovědné zvážení svých reálných možností absolvovat časově náročné studium, tak aby vám nekolidovalo s jinými aktivitami a rodinnými povinnostmi.

· Vzdělávací program je otevřený i pro zájemce, kteří nemají trvalé bydliště v Brně, nicméně odpovědně je potřeba zvážit dopravní spojení, které umožní včasný příchod na výuku a naopak nebude důvodem pro předčasný odchod z výuky.

————————————————————————————————–

Etický kodex posluchače Senior akademie

————————————————————————————————–

Pozn.: Podrobnější informace o zápisu do nejbližšího ročníku (včetně přesného termínu) jsou na této stránce  zveřejňovány vždy nejpozději v dubnu.