INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Co udělat pro přijetí na místo strážníka?

 1. přečtěte si, zda splňujete podmínky
 2. kontaktujte personální oddělení
 3. vyčkejte, brzy se Vám ozveme


Seznamte se, prosím, s informacemi o zpracování osobních údajů.

Nabízíme

Zaměstnanecké benefity:

 • stabilizační příspěvek 60 000 korun pro nové strážníky (více ZDE)
 • stabilní zaměstnání a finanční jistota,
 • péče o odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace,
 • dovolená v délce 5 týdnů,
 • pracovně-lékařská péče,
 • dva dny placeného indispozičního volna každý kalendářní rok,
 • možnost zvyšování fyzické kondice.

Příspěvky ze sociálního fondu:

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • odměny při životním výročí a odchodu do SD, ID,
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky na MHD v Brně,
 • odměny dárcům krve,
 • celoroční využití rekreačního střediska.

Podmínky pro přijetí uchazeče o zaměstnání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii:

 • občan České republiky,
 • bezúhonnost a spolehlivost,
 • starší 18 let
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající nárokům kladeným na činnost strážníka,
 • způsobilost pro získání zbrojního průkazu – sk. pro výkon povolání.

Výhodou:

 • ŘP sk. B,
 • pasivní znalost světového jazyka,
 • znalost práce na PC – uživatelská úroveň.

Personální oddělení – kontakt:

E-mail: podatelna.mpbbrno.cz
Telefonicky: +420 541 124 605
+420 541 124 606
+420 541 124 604
Písemně: Městská policie Brno,
Štefánikova 43,
602 00, Brno
Osobně: na výše uvedené adrese
Personální oddělení: pondělí
středa
8.00–12.00 a 13.00–15.00
8.00–12.00 a 13.00–18.00

Napište nám hned z této stránky

Průběh výběrového řízení

 1. personální část – osobní pohovor na Personálním oddělení, vyplnění vstupních materiálů, jejich posouzení a kontrola dokladů dodaných uchazečem k výběrovému řízení.
 2. vstupní lékařská prohlídka
 3. testy fyzické způsobilosti Konkrétní kritéria testů fyzické způsobilosti
 4. psychologické vyšetření – vyšetření ke zjištění osobnostní způsobilosti k výkonu práce strážníka je určeno výhradně pro potřebu výběrového řízení MP Brno. V případě nevyhovujících výsledků lze psychologické vyšetření opakovat nejdříve po dvou letech.

Zahájení výběrového řízení a Vaše účast v přijímacím řízení není důvodem k rozvázání vašeho stávajícího pracovního poměru ani k ukončení evidence na úřadu práce.

Výběrová komise vyhodnotí výsledky výběrového řízení uchazeče a své rozhodnutí zašle uchazeči písemně.

Uchazeč i Městská policie Brno mohou v jakékoliv fázi odstoupit od přijímacího řízení a dále v něm nepokračovat. Konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, či nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují.

Pracovní poměr a platové podmínky

V den nástupu je s Vámi písemně uzavřena pracovní smlouva, na základě které vznikne pracovní poměr mezi Vámi a zaměstnavatelem – Statutárním městem Brnem – Městskou policií Brno.

Pracovní poměr je sjednán na dobu určitou na 6 měsíců (s možností prodloužení na dobu neurčitou), se zkušební dobou 3 měsíce.

Během této doby absolvujete rekvalifikační kurz ve Středisku profesní přípravy Městské policie Brno v délce stanovené plánem výuky za účelem získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který je zakončen zkouškou odborné způsobilosti před komisí MV ČR. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává ministerstvo strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

V rámci rekvalifikačního kurzu je zajištěn výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Platové podmínky

Do doby získání „Osvědčení“ pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě, tj. platovému tarifu 18 600 Kč.

Po zařazení do přímého výkonu služby je hrubý plat strážníka stanoven dle započitatelné praxe, pracovního (funkčního) zařazení, určené výše zvláštního příplatku (rizikového příplatku v rozpětí od 6 000 do 7 000 Kč), určeného režimu práce (příplatek za směnnost ve výši 500 Kč) a pracovních výsledků v rozpětí od 24 800 Kč do 32 380 Kč.

V souladu se zákoníkem práce poskytujeme

 • příplatky za noční práci, za práci v sobotu a neděli
 • plat nebo náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek
 • odměny za mimořádné pracovní úkoly

Kontaktní formulář