Základy práce MP Brno na místní úrovni s představením projektu Vaši strážníci

Kurz Základy práce MP Brno na místní úrovni s představením projektu Vaši strážníci je určen strážníkům s územní odpovědností. Tito strážníci vykonávají svou práci v pevně určené lokalitě v rámci konkrétního revíru MP Brno.

Kurz má z velké míry interaktivní charakter a strážníci se v něm zdokonalují v komunikační dovednosti prostřednictvím základů verbální a neverbální komunikace, učí se jak co nejoptimálněji zvládat jednání s jednotlivými typy agresivních osob, dále specifikům komunikace se staršími lidmi a s osobami pod vlivem emocí.

Stranou není ani orientace v oblasti asertivity a seznámeni s filozofií projektu Vaši strážníci s využitím principu tzv. Community policing. Součástí kurzu je i odborná výuka například na téma preventivní činnost v lokalitě, využití moderních elektronických způsobů komunikace a základy práce s mikrokamerami, jimiž byli strážníci v rámci realizace projektu pro svou službu vybaveni.

Garant kurzu: Vyšší policejní škola MV v Brně

Certifikát ke stažení