Tento typ programů je určený zejména pro organizovanou část populace seniorů. Jedná se například o neziskové organizace, občanská, profesní a zájmová sdružení, ale také kluby seniorů, domovy pro seniory či domovní samosprávy. Programy nepatří mezi studijní, neboť nejde o kontinuální studium, ale o jednorázové akce, které mají spíše osvětový charakter. Tematicky se orientují na prevenci podvodů a krádeží, dostupné možnosti zabezpečení bytů a domů, dopravní výchovu, bezpečné a nekonfliktní soužití lidí a psů ve městech. 

Po dohodě zprostředkujeme i specifická témata z oblasti ochrany spotřebitele, pacienta nebo nájemníka, které zajišťuje naše partnerské Sdružení obrany spotřebitele. V rámci těchto osvětových programů nabízíme i služby „Mobilního poradenského centra“ (MOBIDIK), což je přestavěný autobus, v jehož interiéru je instalována prezentace mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů, prvků pasivní i aktivní osobní ochrany, ale i doplňky pro bezpečnost v silničním provozu.


•    Kdo je řidič - povinnosti řidiče
•    Co je vozidlo
•    Jízda v zimě
•    Bezpečná vzdálenost, zip, střídavá jízda
•    Nová pravidla a značky
•    Autosedačky, pásy
•    Dopravní nehody
•    Kdo je chodec – povinnosti chodce
•    O čem se vedou spory
•    Proč tomu tak je
•    Právo není o pravdě, ale pravidlech
•    Proč je výhodnější se domluvit
•    Nejdříve meditace, potom mediace
•    Modelové situace – zkuste je vyřešit
•    Sociální prevence
•    O čem policie ví
•    Přemýšlíme bezpečně
•    Co je násilí
•    Násilí a majetek
•    Násilí a komunikace
•    Domácí násilí
•    Nutná obrana a krajní nouze
•    O čem policie ví
•    Přemýšlíme bezpečně
•    Zabezpečení bytů a domů
•    Bezpečné chování na ulici
•    Bezpečné chování doma
•    Telefonní čísla
•    Trestní oznámení
•    Kdy soužití lidí a psů začalo, a kam to vedlo
•    Pes a jeho povaha
•    Kolik nás pes může stát
•    Pes a vztahy mezi lidmi – rozumíme mu / si
•    Pes v právních předpisech
•    Pes v silničním provozu
•    Pes a jeho parazité 
•    Historie
•    Struktura
•    Úkoly
•    Povinnosti
•    Oprávnění