Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

 veterinární technik/technička Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby (dále jen Útulek)

 

Za účelem obsazení pracovní pozice veterinární technik/technička Útulku vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

 

Charakteristika pracovní pozice:

samostatně provádí odborná veterinární vyšetření, např. parazitologických, zhotovování preparátů a odběr biologického materiálu, provádí asistenci při veterinární, dozorové, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře, zajišťuje a koordinuje odborné veterinárně technické práce při prohlídce zvířat, průběžně kontroluje zdravotní stav umístěných zvířat
a dle pokynů veterinárního lékaře provádí ošetřování zvířat, sestavuje a tvoří krmné dávky pro zvířata po konzultaci s veterinárním lékařem, přijímá nalezená zvířata do útulku včetně provedení jejich základní veterinární prohlídky a založení příslušné zdravotní a evidenční dokumentace, vydává zvířata do opatrovnictví zájemcům a podává zájemcům informace
o zvířatech, zodpovídá za vedení příjmové hotovostní přepážky útulku (příjem kupní ceny zvířat předávaných do individuální péče zájemcům, nákladů vyúčtovaných vlastníkům zvířat za péči o jejich zvíře v útulku a finančních prostředků do veřejné finanční sbírky pro útulek).

 

-          pracovní poměr

-          stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně

-          jednosměnný provoz s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou od 7.00 – 19.00 hod, z toho činí 11,5 hod. pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává

-          místo výkonu práce město Brno, pracoviště Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno, Palcary 1186/50, Brno

 

Předpokládaný nástup: dohodou, co nejdříve po skončení výběrového řízení

 

Podmínky výběrového řízení:


 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor veterinářství – veterinární prevence
 • velmi dobrá znalost právních předpisů týkajících se veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excell, Lotus Notes, Internet)
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost k uvedené pracovní pozici, práce není vhodná pro občany s alergiemi (srst, prach, roztoči, desinfekční prostředky apod.)
 • fyzická zdatnost
 • kladný vztah ke zvířatům
 • komunikační schopnosti
 • zručnost, přesnost, samostatnost

 

 

Dále výhodou:

 • odborná praxe na pozici veterinární technik/technička, příp. veterinární sestra
 • osvědčení o absolvování odborného kurzu pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
 • znalost neslovanského jazyka (AJ, NJ)

 

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb.,

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

8. platová třída /rozpětí od 16.000,- Kč do 24.120,- Kč dle započitatelné praxe/

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

 

 

Další zaměstnanecké benefity:

 • prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání


Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 17. 8. 2018, 15.00 hod  (včetně) 

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – veterinární technik Útulku“

 


K přihlášce je nutné připojit:

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          uchazeči, kteří splňují podmínku uvedenou ve  VŘ v části „dále výhodou“ kopii osvědčení nebo doklad potvrzující praxi

 

 

Obsah výběrového řízení:


1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů předložených uchazeči

 

2. část výběrového řízení:

 • výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek


3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

 

 

O výsledku výběrového řízení bude každý uchazeč písemně vyrozuměn předsedou výběrové komise.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

                                     

V Brně dne: 07. 08. 2018                                                 Bc. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno