Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

ošetřovatel/ka Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby

Za účelem obsazení pracovní pozice ošetřovatel/ka Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a

asanační služby vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

Samostatně provádí odborné chovatelské a ošetřovatelské práce, spolupracuje při zajišťování veterinární a chovatelské péče o zvířata, ve spolupráci s veterinárními techničkami jedná s klienty – zájemci o zvířata, provádí fyzické umístění nově přijatých zvířat, provádí očistu a dezinfekci prostor určených k pobytu a pohybu zvířat, sleduje chování a zdravotní stav zvířat, připravuje a podává stanovené dávky krmiva a provádí průběžné doplňování pitné vody, provádí denní výběh a venčení zvířat, provádí očistu zvířat vč. koupelí a údržby jejich srsti atd.

-  pracovní poměr na dobu určitou, zástup za mateřskou dovolenou nejdéle do 22. 10. 2017 s předpokládaným prodloužením na dobu trvání rodičovské dovolené

-  délka stanovené týdenní pracovní doby je 40 hodin týdně

-  jednosměnný režim práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v délce 11,5 hod., se začátkem směny v 7.00 a koncem v 19.00 hod.

-  místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Útulek pro opuštěná zvířata MP Brno, Palcary 1186/50, Brno

Předpokládaný nástup: co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení: 

 • střední vzdělání s výučním listem
 • kladný vztah ke zvířatům
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost k uvedené pracovní pozici – práce není vhodná pro občany s alergiemi (srst, prach, roztoči, desinfekční prostředky apod.)
 • fyzická zdatnost
 • manuální zručnost, samostatnost

Dále výhodou: 

 • odborný kurz příslušného zaměření absolvovaný u akreditovaného školitele
 • praxe v chovatelském zařízení podobného typu
 • praxe v oblasti chovatelské a ošetřovatelské práce

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

5. platová třída /rozpětí od 11.390,- do 17.200,- Kč dle započitatelné praxe/

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity:

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD v Brně
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska

  

K přihlášce je nutné připojit:

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

-          výpis z evidence rejstříků ne starší než 3 měsíce

-          souhlas s nakládáním osobních údajů – součástí přihlášky

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          uchazeči, kteří splňují podmínky uvedené v části VŘ „dále výhodou“ kopii absolvovaného kurzu nebo doklad potvrzující získanou odbornou praxi

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

  

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 7. 8. 2017, 12.00 hod  (včetně) 

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – ošetřovatel/ka Útulku“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů předložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 18. 7. 2017                                                Bc. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno