Seznamte se, prosím, s informacemi o zpracování poskytnutých osobních údajů.


Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

programátor/ka Oddělení systémové podpory, sítí a programování

Za účelem obsazení pracovní pozice programátor/ka Oddělení systémové podpory, sítí a programování vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

Charakteristika pracovní pozice:

Podíl na správě a programování klientského rozhraní AIS MP a dalších aplikací. Správa dokumentace produktů.

Informace k pracovní pozici poskytne Ing. Dvořák, tel.č. 541124425, email: tomas.dvorakmpb.cz

Pracovní pozice je vhodná zejména pro absolventy VŠ

-          pracovní poměr na dobu určitou, na dobu čerpání rodičovské dovolené zaměstnankyně, nejdéle do 01.03.2020

-            pracovní doba: nerovnoměrné rozvržení pružné pracovní doby s průměrnou týdenní pracovní dobu 40 hod. týdně ve vyrovnávacím období 2 týdnů po sobě jdoucích. Základní pracovní doba je stanovena od 09.00 hod. do 14.00 hod., kdy je zaměstnanec povinen být na pracovišti se začátkem volitelné pracovní doby v rozmezí od 06.00 do 09.00 hod. a koncem pracovní doby v rozmezí od 14.00 do 21.00 hod. tak, že celková délka směny nepřesáhne 12 hod. Přestávka v práci v délce 30 min. se do pracovní doby nezapočítává.

-          místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: Brno, Štefánikova 43, ředitelství

Předpokládaný nástup: dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení:

 • minimálně vysokoškolské vzdělání bakalářského studijního programu, obor informační technologie, aplikovaná informatika
 • C# na platformě .NET WinForm, data MS SQL
 • bezúhonnost
 • analytické a strategické myšlení, pečlivost, samostatnost, spolehlivost
 • flexibilita, ochota se učit novým věcem

Dále výhodou:

 • znalost MS Sharepoint
 • komunikativní znalost AJ

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

11. platová třída /rozpětí od 21.480,- Kč do 32.290,- Kč dle započitatelné praxe/ a

možnost poskytnutí osobního příplatku po 3 měsících

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

Další zaměstnanecké benefity :

 • dovolená v délce 5 týdnů
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční průkazky MHD
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

K přihlášce (volná forma) je nutné připojit:

-          motivační dopis

-          strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení

-          ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 08. 03. 2019, 15.00 hod. (včetně)

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – programátor“

Obsah výběrového řízení:

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

·         ověření požadovaných podmínek

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Brně dne 07. 02. 2019                                                   Bc. Luboš Oprchal

                                                                                    ředitel Městské policie Brno

——————————————————-