Informační tabule MP Brno pro veřejnost

04.09.2010 | Pro veřejnost

Městská police Brno v rámci prevence kriminality pořádá různé předváděcí akce pro veřejnost, besedy a setkání s občany. Projekt s názvem Informační tabule MP Brno je zaměřen na informování občanů města o těchto aktivitách a další činnosti MP. Ve spolupráci s jednotlivými Úřady městských částí a Magistrátem města Brna byly k předávání informací zřízeny nástěnky zejména tam, kde se zdržuje veřejnost při styku s úřady (čekárny, vstupní prostory atd., dle domluvy a možností jednotlivých úřadů).

Na těchto tabulích jsou představeny nejenom preventivní projekty MP Brno. Najdete zde i tzv. „Okénko místně příslušného revíru“, představující činnosti revíru a obsahující další aktuální informace spojené s prací strážníků.

Aktuální přísun informací zajišťuje Preventivně informační oddělení (PIO) ve spolupráci s místně příslušným revírem. Tato aktualizace probíhá jednou za dva měsíce dle možností PIO.Kontaktní osoba: roman.sedrlampb.cz