Asistent prevence kriminality

25.09.2014 | Pro veřejnost, Prevence

Asistenti prevence kriminality se na základě znalosti místní komunity a prostředí významně podílejí na činnosti strážníků v terénu. Mají tak vliv na zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminaci sociálně rizikových jevů, případně i prevenci útoků páchaných s extremistickým motivem.

Od činnosti asistenta prevence kriminality se očekává:

  • snížení počtu přestupků i trestných činů v sociálně vyloučené lokalitě,
  • zvýšení pocitu bezpečí obyvatel soc. vyloučené lokality,
  • zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva,
  • motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné, obývající soc. vyloučené lokality,
  • zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení odborných vědomostí, zajištění praxe,
  • společným cílem asistentů prevence kriminality a strážníků je bezpečné město a bezpečnost jeho obyvatel.

Brněnští asistenti prevence kriminality

Městská policie Brno zaměstnává dva asistenty prevence kriminality, kteří absolvovali výběrové řízení, psychologické testy, zdravotní prohlídku i školení a prokázali vhodné předpoklady pro vykonávání této práce.

Z historie

Ve městech, kde s asistenty prevence kriminality měli dlouhodobé zkušenosti, byl projekt samosprávou hodnocen velmi kladně. Tito pracovníci například tím, že vhodnou nerepresivní formou usměrňovali chování žáků při cestě do školy nebo domů, nahlašovali příslušným institucím nezajištěné byty a vozidla, výskyt bezdomovců na nevhodných místech, nálezy injekčních jehel, černé skládky, poruchy veřejného osvětlení, přerostlou zeleň, předávali poznatky o problémových rodinách nebo případech narušování občanského soužití, asistovali také pracovníkům sociálních služeb apod.

Práce asistentů navázala na projekty podporované MV ČR a Evropskou unií od roku 2012.


Odkazy

Český rozhlas Brno - pořad Otázky a odpovědi (15. 1. 2013, 15:10 h)
Romští asistenti pomáhají bojovat s kriminalitou (Česká televize, 6. 9. 2013)
Romští asistenti strážníků se v Brně osvědčili... (idnes.cz, 18. 12. 2013)
Asistenti strážníků se v Brně osvědčili, přibudou další (Česká televize, 28. 1. 2014)

Kontaktní osoba, mentor – Ing. Pavel Zezula, pavel.zezula@mpb.cz, tel: 545 241 904