Dodávka osobních počítačů pro Městskou policii Brno

10.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 24.09.2019 do 09:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka osobních počítačů pro Městskou policii Brno" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva číslo 8219020015 v registru smluv dne 03. 10. 2019.