Dodávka 22 ks pistolí ráže 9x19 mm vč. záručního a pozáručního servisu a dále dodávka 32 ks pouzder kompatibilních s nabídnutými zbraněmi pro potřeby MP Brno

07.10.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 21.10.2019 do 10:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka 22 ks pistolí ráže 9x19 mm vč. záručního a pozáručního servisu a dále dodávka 32 ks pouzder kompatibilních s nabídnutými zbraněmi pro potřeby MP Brno" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod.

Byla uveřejněna smlouva číslo 8219020017 v registru smluv dne 20. 11. 2019.