Benefitní poukázky pro zaměstnance Městské policie Brno

09.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 23.09.2019 do 09:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Benefitní poukázky pro zaměstnance Městské policie Brno" – více informací:

Výzva a ZD

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3 - pdf

Příloha č. 3 - doc

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 1

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 2

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 3

Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu