Benefitní poukázky pro zaměstnance Městské policie Brno II.

25.09.2019 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 07.10.2019 do 09:00 hodin.

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Benefitní poukázky pro zaměstnance Městské policie Brno II." – více informací:

Výzva a ZD vč. příloh č. 1-3 v pdf

Příloha č. 1 v pdf

Příloha č. 2 v doc

Příloha č. 3 v doc

Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy č. 1

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – Edenred CZ s.r.o., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8.

Byla uveřejněna smlouva číslo 8219170034 v registru smluv dne 10. 10. 2019.