Obnova záchytné stěny tunelové střelnice MP Brno II.

26.10.2017 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 13.11.2017 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Obnova záchytné stěny tunelové střelnice MP Brno II." – více informací 

Výzva a ZD

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný dodavatel – ST Systems International s.r.o., Polní 780/92, 639 00 Brno.

Byla uveřejněna smlouva číslo 82 17 05 00 11 dne 04.12.2017.