Obnova záchytné stěny tunelové střelnice MP Brno

11.10.2017 |

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 25.10.2017 do 12:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Obnova záchytné stěny tunelové střelnice MP Brno" – více informací 

Výzva a zadávací dokumentace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Oznámení o zrušení