Dodávka střeliva pro potřebu MP Brno

11.08.2016 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 26.08. 2016 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka střeliva pro potřebu MP Brno" – více informací viz. příloha, tabulka č. 1

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – Sellier&Bellot a.s., Lidická 667, 258 01  Vlašim

Byla podepsána smlouva číslo 82 16 02 00 10 dne 13. 09. 2016.