Dodávka 25 ks pistolí ráže 9x19 mm vč. záručního a pozáručního servisu pro potřeby MP Brno

12.10.2015 | Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu; lhůta pro podání nabídek: 23. 10. 2015 do 09:00 hodin

Oznamujeme, že vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávka 25 ks pistolí ráže 9x19 mm vč. záručního a pozáručního servisu pro potřeby MP Brno" – více informací viz. příloha, Tabulky

Dodatečné informace č. 1

Oznamujeme, že byla uzavřena smlouva na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Vybraný uchazeč – MPI CZ s.r.o., Hornokrčská 704/13, 140 00 Praha 4

Byla podepsána smlouva číslo 82 15 02 00 15 dne 06. 11. 2015.