Dodání výcvikových pomůcek pro služební psy

13.10.2008 | Veřejné zakázky

průzkum trhu; lhůta pro podání nabídek: 15. října 2008

Oznamujeme, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na Dodání výcvikových pomůcek pro služební psy.

Více informací vám na požádání poskytne Mgr. Věra Ambrozová.