Dodání 2 ks kamer

13.10.2008 | Veřejné zakázky

průzkum trhu; lhůta pro podání nabídek: 12h 24. října 2008

Oznamujeme, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na Dodání 2 ks kamer.

Více informací vám na požádání poskytne Mgr. Věra Ambrozová.