Senior akademie

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V) určený seniorům.

S přihlédnutím k vývoji epidemiologické situace v roce 2020 nebude probíhat zápis do SENIOR AKADEMIE pro školní rok 2021/22.