Senior akademie

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V) určený seniorům.

S přihlédnutím k vývoji situace a epidemiologickům rizikům bude SENIOR AKADEMIE ve školním roce 2020/21 probíhat alternativní formou.
Podrobnosti najdete pod záložkou VÝUKA V DOBĚ COVID.