Městská policie vyšle do brněnských ulic nové strážníky

vyrazeni_014_01.jpg

Slavnostní vyřazení nových strážníků

Během pátečního dopoledne byli slavnostně vyřazeni noví strážníci, kteří rozšířili řady brněnské Městské policie. Sedm mužů a dvě ženy museli absolvovat povinnou zkoušku odborné způsobilosti před komisí složenou ze zástupců Ministerstva vnitra, tzv. licence. Této náročné zkoušce předcházel tříměsíční kurs, ve kterém strážníci museli zvládnout fyzickou průpravu pro výkon služby a prokázat znalost řady zákonů týkajících se jejich práce. Ať už se jedná o Přestupkový zákon, Zákon o obecní policii, Trestní zákon a Trestní řád, Správní řád, Zákon o obcích apod. nebo absolvování střeleckého výcviku.Z hlediska tělesné přípravy je pro strážníky nutností perfektní znalost taktiky zákroku, jako jsou hmaty a chvaty sebeobrany.

V současné době se může školský odbor MP pyšnit čerstvě získanou akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  pro vzdělávací program potřebný pro pracovní činnost strážníka obecní policie.

Po úspěšném zvládnutí zkoušek , jejichž obsah a rozsah se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996 Sb., čekalo strážníky proškolení z vyhlášek a nařízení Magistrátu města Brna. S čerstvými služebními odznaky a po vyřazení na příslušné revíry tak začala pro 9 nových strážníků jejich skutečná služba na kterou byli připravováni. Po třech letech však musí absolvovat zkoušku znovu, neboť ze zákona jsou povinni obhájit své osvědčení (licence), nutné k dalšímu výkonu své profese.

Původně mělo kurs ukončit více adeptů, někteří ale nezvládli náročné fyzické přezkoušení a zkouška jim nebyla uznána. Stejně tak dopadli mnozí u písemných testů a ústních zkoušek, kteří zřejmě nečekali přísnost komise.

 (dk)

Vytvořeno 6.4.2007 13:03:00 | přečteno 98x | ernest
load