Preventivní projekty strážníků Brňany lákají

vyrazeni_014_01.jpg

Loni se do nich zapojilo na 42.000 zájemců

Vytrvale vysoký je zájem o preventivní projekty, které každý rok pro veřejnost připravuje městská policie Brno. Jen vloni se jich zúčastnilo na 42.000 lidí, což je obdobný údaj jako za rok 2007, kdy návštěvnost těchto projektů a akcí dosáhla svého historického maxima. Mezi nejčastěji zastoupenými účastníky jsou tradičně děti a senioři, což jsou dvě hlavní věkové skupiny, na které se strážníci z odboru prevence městské policie nejvíce zaměřují, ať již jde o jejich vzdělávání na poli dopravní bezpečnosti, tak v oblasti předcházení kriminality.

Velmi častým a stále oblíbeným kontaktním místem preventivní osvěty je speciálně upravený autobus strážníků nazvaný Mobidik. Jeho název je slovní zkratkou Mobilního didaktického centra prevence kriminality a představuje do jisté míry interaktivní expozici zaměřenou například na osobní bezpečnost a rizika plynoucími ze závislosti na návykových látkách. Autobus s preventivními experty městské policie vyjel vloni celkem pětačtyřicetkrát a na jeho zastávkách jej navštívilo 3880 zájemců. Přes 2000 lidí pak využilo možnost konzultací v Preventivní informační místnosti, v budově Špalíčku na brněnském Zeleném trhu.

Vskutku masová je pak účast předškoláků a školáků na projektech městské policie, kterou jsou zaměřeny především na oblast bezpečnosti silničního provozu, v němž děti patří k té asi nejvíce ohrožení věkové skupině. Dopravně laděných celoměstských školních soutěží, možnosti využití dětského dopravního hřiště, jízd zručnosti a tematicky laděných besed se zúčastnilo přes 19.600 malých Brňanů. Dalších takřka 13.000 dětí absolvovalo besedy zaměřené na obecnou kriminalitu.

Na 260 dětí se zúčastnilo také nového projektu Dalmatin. Cílovou skupinou jsou Brňánci ze sociálně znevýhodněných a společensky nepřizpůsobivých skupin obyvatel města. Smyslem programu je formou pravidelných schůzek dětí se strážníky na školách i prostřednictvím víkendového či týdenního pobytu školáků v přírodě inspirovat a motivovat děti ke smysluplnému trávení volného času, získání a rozvoji základních komunikačních znalostí a dovedností, případně k osvojení si společenských a hygienických pravidel. Seriál „dalmatinských“ akcí má své pokračování i letos, jeho podpora je také součástí programového prohlášení Rady města Brna.

Na druhé straně pomyslného věkového spektra jsou senioři, pro které strážníci každoročně připravují řadu projektů – od besed po vzdělávací Senior-Akademii, v rámci níž se zájemci mohou zúčastnit také řady kurzů, jakými jsou třeba sebeobrana, kurz první pomoci či prevence počítačové kriminality. Samozřejmostí jsou dlouhodobé projekty Řetízek, v rámci nějž strážníci seniorům nabízí bezplatnou montáž bezpečnostních řetízků na bytové dveře, dále konzultační telefonní Senior-Linka a řada další.

Mimo zájem městské policie nezůstávají ani zdravotně postižení lidé nebo řidiči a cyklisté. Řada Brňanů všech generací se také zapojila do interaktivního programu ONI, kde formou závěsných letáčků v MHD byli loni cestující několika radami varováni před aktivitami a „fintami“ kapesních zlodějů a letos před riziky obecné kriminality vůbec.

Množství preventivních programů brněnských strážníků a dosavadní vysoký zájem veřejnosti o ně jasně vypovídá o tom, že výchovné působení MP směrem k prevenci předcházení kriminality, jiným protiprávním jednáním, ale i všemožným druhům závislostí jsou v této oblasti na území jihomoravské metropole nezastupitelné.

Aby nabízené projekty byly pro veřejnost co nejvíce přitažlivé, snaží se městská policie o jejich maximální aktuálnost. Nejnovějším počinem, který je zatím ve fázi přípravy, je program nazvaný Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost osob a majetku v bytových domech formou organizačních a technických opatření s přímou účastí obyvatel té které nemovitosti a strážníků městské policie. Záměr reaguje na existenci dlouhodobě problémových lokalit a bytových domů zatížených projevy vandalismu, majetkové a násilné činnosti a narušování veřejného pořádku, kdy řádní obyvatelé objektu nejsou sami s to těmto negativním projevům čelit.

(zno) 

Vytvořeno 9.1.2009 13:38:00 | přečteno 5x | ernest
load