Zájem o odložené psy klesá

vyrazeni_014_01.jpg

Loni si je adoptovalo nejméně lidí v historii útulku

Zjevný pokles zájmu o adopci psů z Útulku pro opuštěná zvířata evidují poslední dobou strážníci brněnské městské policie, kteří zařízení spravují. Minulý rok prošlo kotci útulku 1108 psů, přičemž nové opatrovníky se podařilo získat jen 393 zvířatům. Meziroční pokles tak dosáhl čtyřprocentní hodnoty a loňská úspěšnost psí adopce, kdy do opatrovnictví se podařilo umístit pouze 79 procent přijatých psů, které bylo možné nabídnout k adopci, je vůbec nejhorším údajem od roku 2002, kdy byl útulek v Bystrcké ulici zprovozněn.

Podobně se snížil i počet případů vrácení psů jejich vlastníkům, i když v tomto případě není pokles tak markantní (vlastníkům se podařilo vrátit 579 psů). Zde určitě hraje svou roli i skutečnost, že útulek má ve své databázi evidováno již cca 7500 psů a identifikace jejich vlastníků je poměrně jednoduchou záležitostí. Přesto se v útulku každoročně octnou stovky dalších, dosud neevidovaných psů, u nichž je pátrání po vlastnících složitější a ne vždy úspěšné.

U koček je nalezení vlastníka spíš výjimečnou záležitostí; situace s hledáním jejich nového domova je však o něco lepší.

Důvody loňského poměrně výrazného poklesu zájmu o adopci „psích bezdomovců“ nejsou známé. Úvahy, zda tento jev má co dočinění s ekonomickou situací obyvatel, kteří se mohou například obávat, že si investice do nového zvířecího člena domácnosti, nebo náklady na potřebnou výživu a nezbytnou veterinární péči o zvíře nemohou dovolit, jsou jen dohadem a o skutečných příčinách lze zatím jen spekulovat. Také čas ukáže, zda jde o dlouhodobý a setrvalý jev nebo jen o dočasný výkyv v historii městského útulku.

Stavy zvířat v útulku se mění ze dne na den. Faktem však je, že postupně počet psů v útulku narůstá, v polovině loňského roku překročil již magickou hranici sto zvířat a nyní se pohybuje v rozmezí 100 – 120 psů (dlouhodobě se tento průměr v uplynulých letech pohyboval mezi 70 – 90 psy). Někteří psi jsou odchyceni a v útulku ubytováni opakovaně, jiní v kotcích čekají na nový domov nejen několik měsíců, ale i let.

Pořízení zvířete z útulku je přitom z ekonomického hlediska výhodnější než jeho klasický nákup například přes inzerát. Při převzetí psa zaplatí zájemce pevně stanovenou kupní cenu ve výši 500 korun, v případě koček pak 200 Kč.  Tato suma přitom jen částečně pokrývá náklady, které byly vynaloženy na veterinární péči o zvíře v útulku. Nový majitel totiž z útulku převezme zvíře, které je veterinárně vyšetřené a ošetřené, zbavené parazitů, patřičně naočkované a vybavené čipem, usnadňujícím identifikaci při jeho možném budoucím zaběhnutí. Navíc výhodou adoptování z útulku je vděčnost psa za nový domov a radost majitele z dobrého skutku. 

Útulek pro opuštěná zvířata byl zprovozněn v listopadu 2002 a k poslednímu dni loňského roku jím prošlo 7452 psů a 2642 koček. Od té doby představuje průměr měsíčně přijatých zvířat 101 psů a 36 koček. Kapacita útulku představuje 204 míst pro psy (z toho 52 v karanténě) a 42 pro kočky (z toho 18 v karanténě). Vzhledem k tomu, že u koček se stávající kapacita karantény ukazuje jako nedostatečná, je plánováno její rozšíření.

Městská policie Brno provádí na základě žádostí brněnských městských částí i odchyty volně žijících koček. Smyslem tohoto opatření je regulace populací toulavých koček na území jihomoravské metropole. Kočky jsou odchyceny do odchytových sklopců a posléze umístěny do karantény útulku.  Při pobytu v ní jsou vyšetřeny veterinárním lékařem, vykastrovány, zbaveny vnějších i vnitřních parazitů, nevakcinovány a označeny tetováním. Po asi deseti dnech jsou pak – v souladu s metodickým pokynem Státní veterinární správy – vypuštěny zpět do lokality jejich původního odchytu. V roce 2008 uskutečnili strážníci na města 24 hromadných odchytů, při nichž bylo odchyceno a veterinárně ošetřeno 104 koček.

Bližší podrobnosti o útulku samotném, podmínkách adopce ubytovaných zvířat včetně aktuální nabídky psů a koček hledajících nové majitele naleznou zájemci na internetových stránkách https://www.mpb.cz/utulek-pro-zvirata.

(zno)

Ilustrační fotografie z areálu Útulku pro opuštěná zvířata MP Brno:

(Foto: archiv MP Brno)

Vytvořeno 13.1.2009 8:13:00 | přečteno 8x | ernest
load