Rekreační středisko MP zaplnili nejlepší dětští účastníci projektu Dalmatin

vyrazeni_014_01.jpg

Na 15 dětí mělo možnost strávit víkendový pobyt v rekreačním areálu brněnských strážníků na českomoravské vysočině. Sedmero chlapců a osm dívek představují letošními nejúspěšnějšími účastníky projektu Dalmatin, který na základních školách jihomoravské metropole organizuje Odbor prevence Městské policie Brno. Projekt je zaměřen na děti ze sociálně znevýhodněných a společensky nepřizpůsobených skupin obyvatel města s cíleminspirovat a motivovat děti ke smysluplnému trávení volného času, k získání a rozvoji základních komunikačních schopností a dovedností, případně i základních společenských pravidel.

Pobyt patnácti šesťáků a sedmáků v rekreačním středisku MP představoval jednu z odměn, které se jim za celoroční píli ve škole od strážníků dostalo. Na školáky čekal pestrý sportovně-zábavní program, na němž si mohli pod vedením profesionálů vyzkoušet například střelbu ze vzduchovky nebo luků, různé hry, poměřování sil ve znalostech základů prevence v dopravě i v oblasti obecné kriminality.  

Třetí ročník projektu Dalmatin vyvrcholí v polovině června týdenním pobytem vybraných dětí na sportovním a branném táboře v jižních Čechách.

Projekt Dalmatin byl poprvé odstartován ve školním roce 2007/2008 a vychází z faktu, že jedním z dlouhodobých celospolečenských problémů je výrazný podíl dětí na trestné a přestupkové činnosti, ať již v roli obětí nebo pachatelů takového jednání. Přestože tyto děti jsou zastoupeny ve všech společenských vrstvách, za nejrizikovější lze považovat děti ze sociálně slabého či jinak znevýhodněného prostředí nebo děti z řad romského etnika. Právě tyto děti cílovou skupinou Dalmatina, v němž činí strážníkům partnery projektu také učitelé, výchovní poradci, školní metodici prevence a psychologové z oslovených brněnských základních škol.

(zno)

¨

FOTO: MP Brno

Vytvořeno 24.5.2010 11:35:00 | přečteno 6x | ernest
load