Soutěž "Pouč svého rodiče"

pouc_01.jpg
leták soutěžekyberšikana


Pravidla soutěže "Pouč svého rodiče"

Organizátorem soutěže je Městská policie Brno, Poradenské centrum MP Brno, Křenová 4, 602 00.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Termín vyhlášení soutěže: 31.10. 2011

Kdo se může zúčastnit:

žák starší 12 let společně s doprovodem svého zákonného zástupce (rodič, osvojitel).

O co hrajeme:  

o USB flash disc 1G (vyhraje každý, kdo přijde se vstupenkou).

Jak hrát a vyhrát:

a) rodič nebo dítě si vyzvedne vstupenku na seminář v informačním centru Městské policie Brno na ulici Křenová 4 Brno 60200. Otevírací doba:  Po - Čt  7.30 - 17.00, Pá 7.30 - 14.30

b) zúčastníte se semináře konaného  dne 1.12. 2011 v  16.45 hod ve velkém sále Krajského úřadu Krajského úřadu Cejl 73, Brno.

Co se dozvíte:

  • · jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou,
  • · jaké nebezpečí hrozí Vašemu dítěti, pokud je samotné u počítače,
  • · ukážeme Vám skutečné případy kyberšikany, které skončily tragicky,
  • · jak se nestat obětí kyberšikany, nebo například pachatelem trestného činu.

Budete seznámeni s teoretickými i praktickými informacemi, týkajícími se fenoménu kyberšikany a dalšími případy porušování lidských práv.  Na konkrétních případech bude předvedeno o jaké protiprávní jednání se jedná a jaké důsledky může mít jak pro  oběť,  tak  i pro  agresora kyberšikany.  Bude kladen důraz na uvědomění si  významu a závažnosti těchto fenoménů a dovednost jejich rozpoznání.

Jak dlouho seminář potrvá: přibližně 90 min.

Svou účastí soutěžící souhlasí a je srozuměn s pořizováním fotodokumentace pro potřebu Městské policie Brno.

 Partneři projektu:

 

Vytvořeno 9.11.2011 | přečteno 6x | ernest
load