Poradenské centrum MP nabídne zájemcům informace o pomůckách pro neslyšící a projekt pro školáky s n

DSCN0916_01.JPG

Od čtvrtku 15. března až 29. dubna 2012  mohou zájemci z řad široké veřejnosti navštívit Poradenské centrum Městské policie Brno sídlící v Křenové ulici č.4 v Brně a seznámit se s kompenzačními a komunikačními pomůckami pro neslyšící a nedoslýchavé. K dispozici zde budou i letáky o činnosti Unie neslyšících Brno.

Dále budou mít možnost pedagogové základních škol si v průběhu měsíce března a dubna objednat výukový program s názvem „Nevidím“ ( viz následující text).  

Cílová skupina: žáci 3.-9. tříd ZŠ

Učební cíl: Tento projekt je zaměřen na zvýšení vnímavosti a citlivosti dětí a mládeže k potřebám především zrakově postižených osob v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Rozsah: 1 – 2 hodiny teorie dle věku žáků

Charakteristika:

Předávání základních informací, týkajících se problematiky slepoty, s využitím prožitkové formy – přímé simulace nevidomého. Tímto způsobem si účastníci sami vyzkouší pohyb po chodníku, problematiku přecházení vozovky i zdolávání dalších překážek a úkolů, což je nejlepší způsob, jak pochopit situaci, ve které se nevidomý člověk nachází takřka každý den. Jako pomůcky slouží slepecké hole a textilní klapky na oči.

Úkolem je představit nevidomé jako ty, kteří mají také své každodenní radosti i starosti, ale mají to mnohem težší z hlediska neustálého hledání různých náhradních řešení při překonávání překážek, které jim postavil život ztrátou zraku do cesty. Uvědomění si, co je v životě vidících a nevidomých stejné, a co odlišné, například při hledání a nacházení společné cesty k větší bezpečnosti v silničním provozu, ale i v životě vůbec, s ohledem třeba na téma stále se zvyšující kriminality.

Snahou je takto obohatit vnímání a přístup k životní realitě, seznámení s aktivitami, které umožňují nevidomým lépe se připravit na každodenní život a učinit pohled na nevidomé co nejvíce empatickým.

Časové rozmezí a forma realizace:

 Projekt je koncipován jako metodika v rozsahu max. dvou vyučovacích hodin a je rozložen do dvou tématických celků:

1) Prezenční výukový program formou přednášky a praktických cvičení.

Projekt nelze představit bez úvodních informací formou přednášky, kdy posluchačům budou předány základní informace z medicínského hlediska. Následně dojde k seznámení se základní metodikou správného kontaktu s nevidomými a slabozrakými, s využitím praktických cvičení, systémem komunikace. Na závěr bude představena základní pomůcka pro orientaci – slepecká hůl, spolu s informacemi k principům využití vodícího psa.

2) Prožitková forma přímé simulace nevidomého na předem určeném místě.

Prožitková forma přímé simulace nevidomého na předem určeném místě je nosnou formou. V rámci školní prezentace bude využito například přímé okolí školy, při ostatních prezentacích vhodná lokalita v návaznosti na stanovené požadavky.

Účastníci za asistence přednášejícího se dostaví na předem určené místo, kde jednotlivě, za použití rekvizit – bílých holí a roušek, zprostředkuje zúčastněným běžné zážitky nevidomého, spojené především s pohybem po komunikacích a orientaci, kdy hlavní pomůckou bude slepecká hůl.

Cvičení akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost člověka, žáka, s přihlédnutím k pocitové stránce. Smyslem tématu je najít cestu k porozumění a pomoci.

Specifikem je, že žáci se dovednostem učí sami na sobě. Interaktivní cvičení apeluje více či méně na běžné situace každodenního života. Jeho smyslem je pomáhat každému, kdo tuto pomoc potřebuje, hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k dalším lidem i sobě samému.

 Strážníci odboru prevence MP Brno realizují také další projekty  pro osoby s handicapem  více na https://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/

(dk)

Vytvořeno 13.3.2012 15:34:00 | přečteno 56x | ernest
load