Velikonoční turnaj mezi MP Brno a žáky Speciální školy

Sportovní dopoledne se strážnicemi –územářkami z revíru Střed brněnské městské policie měly v pondělí 2. dubna 2012 děti ze Speciální školy ve Vídeňské ulici, která patří k největším školním zařízením tohoto druhu v Jihomoravském kraji. Spolupráce této školy a revíru Střed Městské policie Brno navázaná v rámci projektu Zóna vzájemné pomoci již před mnoha lety dostala další podobu, kterou je pravidelné sportovní utkání mezi žáky školy a strážníky, kteří je v pravidelných intervalech v průběhu roku navštěvují a besedují s nimi na nejrůznější témata týkající se právě mládeže, například prevence před návykovými látkami, domácím násilím, šikanou či záškoláctvím. Žáci této školy mimo jiné vystavují svá výtvarná díla na chodbách služebny MP v Křenové ulici a kromě strážníků je mohli také obdivovat návštěvníci kanceláře ombudsmana. Velikonoční turnaj ve vybíjené se sice zpočátku odvíjel nerozhodně, dívky Speciální školy ale na závěr turnaje zabojovaly a škole přinesly vítězství. Kromě pravidelného velikonočního sportovního zápolení strážnic a školaček, proběhne v letošním roce již podruhé další sportovní klání mezi strážníky městské policie revíru Střed a žáky školy ve florbalu a to v podzimních měsících.

(dk)

Vytvořeno 3.4.2012 15:02:00 | přečteno 45x | ernest
load