255 seniorů slavnostně ukončilo preventivní projekt Senior akademii realizovaný MP Brno

DSCF5248_01.JPG

Rekordní počet 255 seniorů, kteří se účastnili šestého ročníku Senior akademie, obdrželo v úterý 10. dubna 2012 v dopoledních hodinách v zasedacím sále zastupitelstva MMB při slavnostním ceremoniálu Osvědčení o absolvování akademie z rukou ředitele MP Brno pana JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA  a ředitelky Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR paní Mgr. Jitky Gjuričové. Kromě gratulačních projevů člena rady Jihomoravského kraje pana PhDr. Jiřího Altmana a vedoucího Koordinačního centra prevence kriminality MMB PhDr. Stanislava Jabůrka, doplnilo slavnostní atmosféru také krátké vystoupení studenta Hudební fakulty JAMU pana Pavla Boiky. Tři absolventi Senior akademie navíc obdrželi od ředitele brněnské pobočky České národní banky pana ing. Lubomíra Geráka stříbrné pamětní medaile ČNB.

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V) určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých šesti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro ně dostupné a využitelné.

Systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje čtyři úrovně programů. Základní program – orientuje se na problematiku „JAK SE NESTÁT OBĚTÍ“. Pokročilý program – připravuje seniory na jejich úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, POŠKOZENÉHO“, a jejich komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS. Absolventské programy jsou určené pro seniory, kteří již absolvovali oba předcházející programy, a slouží k upevnění a doplnění znalostí a vědomostí získaných při intenzivním studiu. Volné osvětové programy – jsou určené pro seniory v různých občanských a zájmových organizacích. Tematicky se přizpůsobují aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase.

Přednášky byly koncipovány do 3 hodinových bloků a konaly se každé pondělí od 09,00 h do 12,00 h pro POKROČILÝ PROGRAM a od 14,00 do 17,00 pro ZÁKLADNÍ PROGRAM v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv na ulici Údolní. Součástí studia byly i speciální odborné kurzy a exkurze. Ty probíhaly nepravidelně vždy v úterý nebo čtvrtek v dopoledních hodinách. Všichni naši studenti i absolventi z dřívějších let, se stali součástí celoživotního vzdělávacího programu s možností využívat „Knihovničku bezpečí“, kde si mohou bezplatně půjčovat některé odborné publikace, navštěvovat čtvrtletně „Diskusní klubové večery“, odebírat čtvrtletník „Absolventské listy“ nebo se jednou ročně účastnit „Branně vzdělávacího semináře“.

Program, je pro seniory BEZPLATNÝ a je dotován Statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a samozřejmě i Městskou policií Brno. 

Na vzdělávání seniorů se společně se strážníky Odboru prevence podíleli i lektoři z dalších institucí:

KŘ Policie ČR JmK, Hasičský záchranný sbor JmK, Zdravotní záchranná služba JmK, Probační a mediační služba ČR, Krajský soud v Brně, Kancelář veřejného ochránce práv, Vyšší policejní škola MV ČR v Brně, BESIP, Sdružení obrany spotřebitelů o.s.,  Bílý kruh bezpečí o.s., Donasy s.r.o, Brněnské komunikace a.s., Technické sítě Brno a.s., Česká národní banka – pobočka Brno.

Mimořádně vysoký zájem seniorů po vzdělávání v programech SENIOR AKADEMIE vedl Městskou policii Brno ke spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno. Ta v rámci Univerzity třetího věku pro školní rok 2012 / 2013 zavedla kurz Prevence kriminality, na kterém se, kromě lektorů MU, podílí i strážníci Odboru prevence Městské policie Brno. Zájemci o tento kurz si mohou najít více informací na webových stránkách Masarykovy univerzity www.u3v.muni.cz.

Od 2. 5. 2012 najde každý zájemce na webových stránkách Městské policie Brno www.mpb.cz aktuální informace o přípravách a fungování jednotlivých programů SENIOR AKADEMIE anebo se může informovat osobně v našem Poradenském centru na ulici Křenová č. 4, které je pro veřejnost otevřeno od pondělí do čtvrtka vždy od 7,30 h do 17,00 h a v pátek do 14,30 hod.

(dk)

Vytvořeno 10.4.2012 14:55:00 | přečteno 39x | ernest
load