Zahájení činnosti ambulantní sociálně právní poradny, která je součástí projektu Bezpečná lokalita-

tk1_01.jpg

Mezinárodně oceněný projekt s názvem Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, který výrazně přispěl ke snížení kriminality v dříve problémovém domě v Koniklecové ulici č. 5 v Novém Lískovci učinil 24. července další důležitý krok k lepšímu soužití ubytovaných osob. Nájemníci, z nichž mnozí patří k osobám ohroženým sociálním vyloučením, mohou ode dneška využívat kontaktního místa Občanské poradny Brno, a to přímo v prostorách svého domu.

Takzvaná Ambulantní sociálně právní poradna poskytuje vždy v úterý a ve čtvrtek právní rady, informace a pomoc obyvatelům domu. Pomůže jim hledat východiska z tíživých životních situací, jako jsou sousedské a partnerské neshody, dluhy, nesplacené pohledávky a podobně.

Série doplňujících se opatření se tedy znovu rozrostla. V dosavadních etapách projektu byla například zřízena funkce domovníka, který detailně zná problémy jednotlivých nájemníků. Proběhla regenerace domu tak, aby se minimalizovaly výdaje na energii a lidé žijící v domě snížili riziko zadlužení a v části dřívějších sklepních prostor funguje klubovna, v níž mohou děti účelně trávit svůj volný čas. Po dohodě a se souhlasem nájemníků monitorují společné prostory chodeb bezpečnostní kamery.

Podporu pro rozvoj projektu zajišťuje Statutární město Brno, Jihomoravský kraj a jednotlivé brněnské městské části, které doporučují nájemníky do volných bytových jednotek. V minulosti se podařilo získat také účelovou dotaci od Ministerstva vnitra České republiky.

Důležitou součástí projektu je i úzká a velmi konkrétní spolupráce s Městskou policií Brno. Jejím výsledkem je přímá, účinná a bezprostřední komunikace se strážníky ve svěřené lokalitě.

V roce 2011 získaly Brno a městská policie 1. místo v prestižní mezinárodní soutěži Urban Security Award. Vyhlášení vítězů soutěže se stalo součástí první Mezinárodní konference o nových technologiích pro bezpečnost ve městě, pořádané organizací SAFE CITY EUROMED, sdružující země, regiony a města Evropy, Afriky a Asie kolem Středozemního moře, EFUS – Evropského fóra pro bezpečnost ve městech a města Janova. Pilotní projekt byl v Novém Lískovci zahájen již před třemi lety a účinně řeší sociálně patologické jevy, požáry a v neposlední řadě i narušování veřejného pořádku a občanského soužití. (dk)

Vytvořeno 25.7.2012 12:44:00 | přečteno 10x | ernest
load