Senior akademie slavnostně uvítala 280 studentů 8. ročníku

DSCN0229_01.JPG

Přes magickou tisícovku by se měl v dubnu příštího roku překlenout počet posluchačů, kteří absolvovali Senior akademii městské policie. Již 8. ročník totiž letos zahájilo 280 studentů, tedy 140 posluchačů základního programu a 140 absolventů, kteří projevili zájem o program navazující. V uplynulých ročnících navštěvovalo kurzy okolo 850 osob.

Zahájení se uskutečnilo v pondělí 16. září v 10.00 hod. v sídle veřejného ochránce práv v Údolní ulici. Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání určený osobám vyššího věku a jde v podstatě o obdobu univerzit třetího věku.

Senioři prostřednictvím teoretických i praktických seminářů zdokonalují své znalosti v oblasti prevence kriminality, správného spotřebitelského chování, orientace v dopravě, poskytování první pomoci a podobně.

Kromě teoretické přípravy získají i řadu zážitků z „policejní praxe“. U Jednotky psovodů uvidí ukázku výcviku a zákroků služebních psů, u strážníků poříční jednotky se seznámí s jejich zkušenostmi ze zásahů i s vybavením používaným v akci, například při záchraně tonoucích. Kromě toho se účastníci naučí například i účinně komunikovat se státní správou.

Zvýší znalosti i sebevědomí

Strážníci Odboru prevence se rozhodli zorganizovat tento ojedinělý projekt poté, co se prudce zvýšil počet případů, kdy se právě senioři stali obětmi pachatelů trestné činnosti. Vznikla tedy myšlenka vytvořit výukový program, který by byl zaměřen na tuto věkovou skupinu a nabídl by posluchačům praktické informace jak významně přispět k vlastnímu bezpečí, ale i k bezpečnosti osob ve svém bezprostředním okolí.

Mezi přednáškovými bloky se objeví i paměťové tréninky, které posluchačům mohou přinést mnoho užitečného (odbourání mentálních bariér a zažitých stereotypů, zvýšení sebevědomí, zvýšení koncentrace a kreativity a zvládání relaxačních technik).

Senioři se naučí i bránit

Specializované kurzy budou orientovány zejména na činnosti, u nichž je nutné získat nejen informace, ale i některé praktické dovednosti. Nepatří mezi takzvané povinné předměty, ale i přesto se do nich vždy přihlásí většina posluchačů ročníku. Nejatraktivnějším kurzem bude pro posluchače jednoznačně sebeobrana, která bude samozřejmě svým obsahem přizpůsobena specifickým požadavkům této věkové skupiny posluchačů a v neposlední řadě i jejich fyzickým možnostem. Často se v této souvislosti připomíná zkušenost, že aktivní fyzická obrana může mít za následek eskalaci útoku a tedy i zvýšení jeho brutality. Právě proto se v kurzu sebeobrany zaměří lektoři spíše na taktiku a techniky obrany, které mají za cíl minimalizovat sílu úderu, vykrýt citlivé části těla a ústupy, které pachatele nemotivují k dalšímu násilí.

Dalším ze specializovaných kurzů bude první pomoc, kde se posluchači pod odborným vedením našich lektorů naučí nejen rozpoznat stavy a situace, kdy je třeba první pomoc poskytnout, ale samozřejmě získají informace, jak takovou pomoc aplikovat. Při tomto kurzu se strážníci zaměří nejen na úrazy, ale i na srdeční selhání, diabetická komata anebo například i epileptické záchvaty. Posluchači si mohou zvolit i kurz prevence počítačové kriminality. Pod tímto názvem se skrývá zejména metodika a praktická ukázka toho, jaká rizika přináší internetové bankovnictví, internetové nakupování, ale i obyčejná internetová pošta anebo seznamka.

Pořadatelé myslí i na studenty, kteří se již Senior akademie nemohou zúčastnit, protože prošli oběma běhy. Rozesílají jim takzvané Absolventské listy, pořádají jednou za čtvrt roku klubové večery se zajímavými osobnostmi a jednou za rok organizují i branně-vzdělávací seminář neboli pochodový den s preventivním programem.

Nejlepší preventivní projekt podle ministerstva vnitra

Vzdělávací kurz bude probíhat každý týden po dobu více než 6 měsíců, a to v rámci čtyřhodinového výukového bloku, slavnostní ukončení akademie je plánováno na duben 2014. Tematické okruhy byly zvoleny na základě analýz a konzultací s odborníky v dané problematice a koncipovány jako metodika k bezpečnému chování ve společnosti.

V lednu 2012 si vedoucí sociálně kulturního úseku Magistrátu města Brna Ing. Vladimír Adam a ředitel Městské policie Brno JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA převzali cenu za Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí udělovaný odbornou porotou Ministerstva vnitra ČR. Rozhodovalo se mezi dvanácti nejlepšími českými preventivními projekty. (jag)

Vytvořeno 16.9.2013 14:00:00 | přečteno 7x | ernest
load