Za osm let přes tisíc absolventů. Populární Senior akademie slavnostně zakončila další ročník

DSCN3734_01.JPG

Již přes tisíc posluchačů prošlo preventivním výukovým projektem Městské policie Brno s názvem Senior akademie. Do 8. ročníku, který pořadatelé spolu s lektory a partnery slavnostně zakončili ve čtvrtek a v pátek na Nové radnici, se tentokrát zapojilo 280 zájemců z řad důchodců. Polovina z nich do základního, polovina do pokročilého programu.

Projekt zaměřený na osoby vyššího věku se i v uplynulém ročníku setkal s obrovským ohlasem a strážníci proto dokonce museli jeho oficiální zakončení rozdělit do dvou dnů. Slavnostní ceremoniál, při němž senioři převzali z rukou ředitele městské policie JUDr. Bohumila Šimka Osvědčení o absolvování akademie, se uskutečnil pro posluchače základního kurzu ve čtvrtek 24. dubna 2014 na Nové radnici. Pokročilí absolventi prožili svou velkou chvíli v pátek 25 dubna, také v sále Zastupitelstva města Brna a za účasti vzácných hostů, jako jsou generální ředitel Dopravního podniku města Brna, ředitel brněnské pobočky České národní banky či vedoucí Koordinačního centra prevence Magistrátu města Brna.

Senioři ani tentokrát neskrývali nadšení. Mnozí z těch, kteří již dříve absolvovali jiné programy ve formátu celoživotního vzdělávání, vyzdvihovali u Senior akademie vysokou profesionalitu zajištění přednášek a exkurzí i jejich nesmírně užitečný a poutavý obsah. "Měli bychom jít příkladem mladé generaci, aby viděla, že vzdělávání je důležité po celý život," pronesla ve své děkovné řeči absolventka Eliška Brantálová, kterou pořadatelé ocenili za obrovskou obětavost, se kterou se dostavovala na přednášky. Dojížděla totiž z největší dálky a za šest měsíců strávila přes dvě stě hodin ve vlaku a najela přes 1100 kilometrů. Kvůli vysokým časovým i finančním nárokům na cestování jí pořadatelé umožnili absolvovat základní i pokročilý program v rámci jednoho běhu. Od České národní banky jako výraz uznání převzala penzistka z Frýdecko-Místecka stříbrnou pamětní minci.

V uplynulém ročníku se na výuce podílelo 40 lektorů a instruktorů, kteří zastupovali přes 20 subjektů státní správy, samosprávy i občanských sdružení. V pokročilém programu získala ocenění a medaili od národní banky i nejstarší dáma, která kurzy prošla. V letošním roce to byla pětaosmdesátiletá Jiřina Veselá.

Informace o projektu

Senioři prostřednictvím teoretických i praktických seminářů zdokonalují své znalosti v oblasti prevence kriminality, správného spotřebitelského chování, orientace v dopravě, poskytování první pomoci a podobně. Celkem jich i s novými absolventy prošlo kurzy přes tisíc.

Strážníci se rozhodli zorganizovat tento ojedinělý projekt poté, co se prudce zvýšil počet případů, kdy se právě senioři stali obětmi pachatelů trestné činnosti. Vznikla tedy ve své době unikátní myšlenka vytvořit výukový program, který by byl zaměřen na tuto věkovou skupinu a nabídl by posluchačům praktické informace jak významně přispět k vlastnímu bezpečí, ale i k bezpečnosti osob ve svém bezprostředním okolí.

Mezi přednáškovými bloky se objevují i paměťové tréninky, které posluchačům mohou přinést mnoho užitečného (odbourání mentálních bariér a zažitých stereotypů, zvýšení sebevědomí, zvýšení koncentrace a kreativity a zvládání relaxačních technik).

Učí se bránit fyzicky, ale i podvodníkům

Specializované kurzy jsou orientovány zejména na činnosti, u nichž je nutné získat nejen informace, ale i některé praktické dovednosti. Nepatří mezi takzvané povinné předměty, ale i přesto se do nich vždy hlásí většina posluchačů ročníku. Nejatraktivnějším kurzem bývá pro posluchače jednoznačně sebeobrana, která je samozřejmě svým obsahem přizpůsobena specifickým požadavkům této věkové skupiny posluchačů a v neposlední řadě i jejich fyzickým možnostem. Často se v této souvislosti připomíná zkušenost, že aktivní fyzická obrana může mít za následek eskalaci útoku a tedy i zvýšení jeho brutality. Právě proto se v kurzu sebeobrany zaměřují lektoři spíše na taktiku a techniky obrany, které mají za cíl minimalizovat sílu úderu, vykrýt citlivé části těla a ústupy, které pachatele nemotivují k dalšímu násilí.

Dalším ze specializovaných kurzů je první pomoc, kde se posluchači pod odborným vedením našich lektorů učí nejen rozpoznat stavy a situace, kdy je třeba první pomoc poskytnout, ale samozřejmě získají informace, jak takovou pomoc aplikovat. Při tomto kurzu se strážníci zaměřují nejen na úrazy, ale i na srdeční selhání, diabetická kómata anebo například i epileptické záchvaty. Posluchači si mohou zvolit i kurz prevence počítačové kriminality. Pod tímto názvem se skrývá zejména metodika a praktická ukázka toho, jaká rizika přináší internetové bankovnictví, internetové nakupování, ale i obyčejná internetová pošta anebo seznamka.

Nejlepší preventivní projekt podle ministerstva vnitra

Vzdělávací kurz probíhal od září 2013 každý týden po dobu více než 6 měsíců, a to v rámci čtyřhodinového výukového bloku. Tematické okruhy byly zvoleny na základě analýz a konzultací s odborníky v dané problematice a koncipovány jako metodika k bezpečnému chování ve společnosti.

V lednu 2012 si vedoucí sociálně kulturního úseku Magistrátu města Brna Ing. Vladimír Adam a tehdejší ředitel Městské policie Brno JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA převzali cenu za Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí udělovaný odbornou porotou Ministerstva vnitra ČR. Rozhodovalo se mezi dvanácti nejlepšími českými preventivními projekty.

Projekt funguje díky podpoře statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. (jag)

Vytvořeno 25.4.2014 14:03:00 | přečteno 8x | ernest
load