Bezplatná přednáška zavede návštěvníky ke kořenům městské policie v Brně

cylindry_01.jpg

Zájemci o dějiny bezpečnostních sborů mohou 13. prosince od 17 hodin navštívit bezplatnou přednášku o historii městské policie v Brně.

Zaměří se na její působení mezi lety 1866 – 1923. Přednáška se uskuteční v budově zámečku u dopravního hřiště na Riviéře. Posluchači se mimo jiné dovědí, co všechno vznik městské policie i první roky jejího působení provázelo, v jakých uniformách a za jakou mzdu stráže sloužily, čím byli strážníci vyzbrojeni, jaké měli kompetence a pracovní náplň, které osobnosti v jejich čele stály i následný vývoj v dalších desetiletích.

  • K účasti na přednášce je nutná bezplatná registrace na TÉTO STRÁNCE.

Impuls k založení městské policie v Brně přišel v roce 1866, kdy začátkem července do města dorazila zpráva o nečekané porážce rakouské armády u Hradce Králové. Nepřátelské pruské jednotky se nezadržitelně blížily směrem k Brnu a říšské civilní i vojenské úřady se proto urychleně přesouvaly do bezpečnějších oblastí země. Pro zajištění veřejného pořádku, o který se předtím starala c.k. policie a vojenská služba, tak byla samospráva nucena hledat jiné řešení.

prednaska-historie_MPB_1866-1923.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Nezbytného úkolu se nejprve zhostil městský ozbrojený sbor. Protože však bylo nutné přijít s koncepčnějším řešením, založila městská samospráva nejprve provizorní a později stálou profesionální bezpečnostní stráž.

Plnohodnotná městská policie začala působit od soboty 1. prosince 1866. Do čtyř okrsků se služebnami na městské radnici, Horním Cejlu, Nových sadech č. 81 a Starobrněnské radnici tenkrát bylo přiděleno 96 strážníků, čtyři velitelé, administrativní pracovníci a radní v roli policejního ředitele. Strážníci byli vybráni převážně z řad osob s vojenskými zkušenostmi, velitelé byli převzatí z říšského policejního ředitelství, které svoje působení i stavy naopak snižovalo.

Dějiny městské policie se prolínají téměř celou druhou polovinou devatenáctého století a (nejen) první čtvrtinou století dvacátého. Události, o kterých se bude hovořit, se úzce týkají tehdejších brněnských významných i méně známých osobností a například i stavebních změn ve městě. Na kultuře i společenském dění ve městě byl zřejmý vliv blízké Vídně a městská policie v tomto ohledu nebyla výjimkou. Například daktyloskopickou a antropometrickou sbírku zločinců měla brněnská policie zavedenou dříve, než tento krok v českých zemích učinilo četnictvo.

S úspěchem také strážníci používali služební psy a koně, policie plnila rovněž úlohu dnešní kanceláře pro ztráty a nálezy (kterých lidé nosili – a to i těch velmi cenných – mnoho). Podobných zajímavostí i některých stále nedořešených záhad zazní na přednášce celá řada a celá prezentace bude provázena velmi barvitým obrazovým materiálem. Na tři návštěvníky čeká odměna v podobě dvou vstupenek do brněnského podzemí. (sim)

Vytvořeno 29.11.2016 15:19:00 | přečteno 8x | ernest
load