Domovníci umí problémy nejen řešit, ale hlavně předvídat

263-16.JPG

Ke škodám na majetku, zdraví i na životě někdy dojde úplně zbytečně. Jak je možné jim předejít, už vědí účastníci druhého ročníku Domovnického preventivního minima, jehož druhý ročník se uzavřel v polovině prosince.

Problematikou bezpečného bydlení se Městská policie Brno zabývá už několik let. Domovnické preventivní minimum (DPM) vychází jak se zkušeností projektu Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, tak Domovnické akademie, která zabodovala mimo jiné i v prestižní mezinárodní soutěži Mayors Challenge.

Společným prvkem všech těchto programů přitom je systém komplexní prevence v kontextu se zapojením lidského faktoru. Právě ten má nezastupitelnou roli v tom, že může rizikovou situaci včas odhalit, vyhodnotit a předejít tak škodám na majetku nebo zdraví.

„Snažíme se vrátit do života dříve tak častou a osvědčenou pozici domovníka. Praxe nám ukazuje, že jdeme správnou cestou,“ podotkl autor projektu Luboslav Fiala z preventivně informačního oddělení Městské policie Brno.

Mezi jednadvacítkou posluchačů druhého ročníku DPM byli muži i ženy, kteří působí v obecních, soukromých i družstevních domech a ve společenství vlastníků jednotek. V tříměsíčním kurzu se tak sešli a vyměňovali si četné zkušenosti lidé zastávající pozici domovníka, členové družstev či jejich vedení i majitelé 12.jpg, obrázek se otevře v novém okněnemovitostí. Teď budou pro uživatele bytů ještě užitečnějším partnerem než dosud. V kurzu si osvojili komunikační dovednosti, dozvěděli se, jak řešit konflikty a jak třeba v krizových situacích (např. požár) usnadnit činnost složek integrovaného záchranného systému.

Kvalifikované přípravy se účastníkům kurzu dostalo díky přednáškám lektorů z Policejního prezidia, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy v Brně, Hasičského záchranného sboru, Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky z.s., a Asociace technických bezpečnostních služeb. Šedesátihodinový blok obsáhl základní normy přestupkového, trestního a občanského práva a výuka zahrnovala rovněž optimální nastavení mechanických i elektronických systémů pro zabezpečení bytových domů. Dotkla se i řady dalších důležitých témat. Během dvou let Domovnické preventivní minimum obohatilo bezmála padesát účastníků.

Novinkou bude Bezpečná adresa

Brněnští strážníci v roce 2018 představí projekt Bezpečná adresa. Odstartuje v druhé polovině roku a jeho přínos bude mimo jiné spočívat ve vytvoření přehledu jednoznačných technických, sociálních a režimových opatření v bytových domech. K bezpečné adrese se budou moci dopracovat pouze ti, kdo splní všechna požadovaná kritéria. V zásadě nepůjde jen o nastavení výchozích podmínek pro zvýšení standardu bezpečného bydlení, ale zejména o jejich udržení.

Zisk certifikátu Bezpečná adresa bude pro vlastníky, správce a nájemníky těchto nemovitostí znamenat nejen zvýšení faktické i pocitové úrovně bezpečí v domě, ale pro případné pachatele trestné činnosti může být i výrazným odrazujícím signálem vypovídajícím o úrovni opatření směřujících ke snížení tzv. zranitelnosti bytového domu. Splnění všech doporučených standardů se může pozitivně promítnout i do podmínek pojištění domácností nebo na trhu s nemovitostmi.

Přihlášku do tohoto bezplatného programu a všechny další informace k němu bude možno v následujících měsících získat na www.mpb.cz. (pš)

více foto ZDE

Vytvořeno 21.12.2017 13:17:00 | přečteno 10x | ernest
load