Zákon o provozu na pozemních komunikacích a cyklisté

Číslo jednací: 106 – 14/2006
Datum doručení žádosti dne: 12.7.2006 
Informace byla poskytnuta dne: 25.7.2006

1/ zda Městská policie Brno disponuje radarem monitorujícím rychlost cyklistů,
2/ jaký postup uplatňuje v případě cyklistů s ohledem na nový zákon o provozu na pozemních komunikacích účinný od 1.7.2006

Záznam o poskytnutí  informace:

Add. 1/ V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) citovaného zákona Vám odpovídám  na dotaz, který se týkal měření rychlosti cyklistů. Radar, kterým Městská policie Brno disponuje, dokáže měřit i rychlost pohybu cyklistů na kole.

Add.2/ Upozorňujeme Vás, že podle ustanovení § 2 odst. 4  citovaného zákona se informační povinnost netýká dotazů na názory, rozbory, prognózy, právní a jiné výklady, který by povinný subjekt musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele. Doporučujeme Vám s poukazem na shora uvedené obrátit se na některou z advokátních kanceláří, neboť k poskytování právních názorů občanům jsou v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb.,  o advokacii, v platném znění, oprávněni zejména advokáti.

  Městská policie Brno je povinna  postupovat dle platného zákona.

Vytvořeno 2.8.2006 15:05:00 | přečteno 48x | ernest
load