Dotaz na postup Městské policie Brno při udělování blokových pokut za dopravní přestupky

Číslo jednací: 106 – 15/2006
Datum doručení žádosti dne: 26.7.2006
Informace byla poskytnuta dne: 1.8.2006

Záznam o poskytnutí  informace:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) citovaného zákona Vám na základě předložených dotazů odpovídám, že strážníci MP jsou povinni postupovat dle platného zákona. Závaznou směrnici k postupu strážníků při udělování blokových pokut za dopravní přestupky MP žádnou nemá, neboť strážníci MP po získání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, bez kterého nemohou vykonávat pravomoci dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, jsou v dostatečné míře seznámeni se zákony, navíc znalosti strážníka jsou soustavně a opakovaně prověřovány dle ustanovení § 4 zákona ČNR č.553/1991Sb., o obecní policii, v platném znění. Na základě tohoto osvědčení disponují individuální rozhodovací pravomocí i odpovědností  za své rozhodnutí a nelze jim postup centrálně nařídit.

  Současně Vás však upozorňujeme, že podle ustanovení § 2 odst. 4  citovaného zákona  o svobodném přístupu k informacím se informační povinnost netýká dotazů na názory, prognózy, právní a jiné výklady, který by povinný subjekt musel vytvořit na konkrétní žádost žadatele.

Vytvořeno 9.8.2006 13:41:00 | přečteno 14x | ernest
load