Zákaz vstupu s transparentem na zasedání ZMB

Číslo jednací: 106 – 20/2006
Datum doručení žádosti dne: 13.11.2006
Informace byla poskytnuta dne: 21.11.2006

Stručný záznam o poskytnutí  informace:

Dne 7.11.2006 jste byl před vstupem na zasedání Zastupitelstva města Brna v souladu s:

- ustanovením § 2 odst. a) a e) zák.č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozd. předpisů,
- odstav. "Ostatní bezpečnostní opatření" Provozního řádu - Budovy MMB - Nová radnice,

požádán strážníky Městské policie Brno o odložení transparentu, který byl z dřevěné konstrukce s vyčnívajícími šrouby nebo hřeby, neboť hrozil možný vznik zranění osob  či škody na majetku - čemuž jste jako řádný občan s porozuměním vyhověl.

Vytvořeno 22.11.2006 14:59:00 | přečteno 56x | ernest
load