Otázky vztahující se k osvědčení strážníků MP Brno

Číslo jednací: 106 – 08/2007
Datum doručení žádosti dne: 8. 7. 2007
Informace byla poskytnuta dne: 19. 7. 2007

Záznam o poskytnutí  informace:

Identifikační číslo strážníka MP pana J. W. je 0860 a osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka dle § 4 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „osvědčení“) mu bylo poprvé vydáno v roce 2003.
Vámi dotazovaná osoba J. Bravedec není zaměstnancem MP.
Identifikační číslo strážníka MP pana E.S. je 0474 a osvědčení mu bylo poprvé vydáno v roce 1996.
Identifikační číslo strážníka MP pana J.B. je 0378 a osvědčení mu bylo poprvé vydáno v roce 1995.

MP je známá skutečnost, že zákrokem strážníků dne 8.6.2007 v 11.17 hod. u křižovatky ulic Franzova a Hamry v Brně nevznikla žádná újma na zdraví ani majetku a proto nevznikla ani oznamovací povinnost podle § 23 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Ke dni 1.1.2007 MP měla 457 strážníků s osvědčením.

V letech 2004 až 2007 bylo odejmuto ve smyslu § 5 zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, osvědčení pouze jednomu strážníkovi v roce 2005. Nutno však upozornit na skutečnost, že strážníkovi automaticky končí jeho osvědčení v případě ukončení pracovního poměru u obecní policie. 

  Zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr strážníkovi MP, který v mimopracovní době a bez spojení s výkonem činnosti strážníka byl pravomocně odsouzen za dvojnásobný trestný čin znásilnění dle § 241 odst. 1 tr. zák. a trestný čin omezování osobní svobody dle  § 231 odst. 1 tr. zák. 

  Na Váš dotaz k případu „mladého Roma“ sdělujeme, že dva strážníci MP ukončili pracovní poměr k MP dohodou z důvodu spáchání trestného činu vydírání dle § 235 odst. 1, 2 a zneužívání pravomoci veřejného činitele § 158 odst. 1 tr. zák. a nastoupili k výkonu trestu.

 Dále z let 2004 až 2007 jsou MP známy další tři případy, kdy se strážník dopustil trestného činu a to vždy v mimopracovní době a bez spojení s výkonem činnosti strážníka:
r. 2005 
- ublížení na zdraví  dle § 221 odst. 1 tr. zák. (po odejmutí osvědčení strážníka následně ukončen pracovní poměr dohodou)
r. 2006
- ublížení na zdraví  dle § 221 odst. 1 tr. zák. (okamžité zrušení pracovního poměru ošetřovatele útulku)
-  ukončen pracovní poměr strážníka dohodou a tudíž MP oficiálně nezná podrobnosti průběhu trestního řízení a jejich závěrů.

Vytvořeno 19.7.2007 11:25:00 | přečteno 43x | ernest
load