Kontroly v r. 2008 dle zák. č. 379/2005 Sb.

Číslo jednací: 106 – 18/2009
 Datum doručení žádosti dne: 30. 11. 2009
 Informace byla poskytnuta dne: 8. 12. 2009

Záznam o poskytnutí informace:

k otázce č. 1

Informační systém MP neobsahuje v roce 2008 žádné údaje o kontrolách dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb a elektronických cigaret pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku.

k otázce č. 2

Informační systém MP neobsahuje v roce 2008 žádné údaje o kontrolách dodržování povinnosti provozovatele na místech prodeje tabákových výrobků umístit pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb a elektronických cigaret osobám mladším 18 let.

k otázce č. 3

Důvodem neprovádění specifických předmětných kontrol je skutečnost, že MP je pouze jedním z orgánů určených ke kontrole dodržování povinností stanovených zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů.

MP plní úkoly dle zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších zákonných úkolů, vše s ohledem na technické a kapacitní možnosti strážníků MP a stanovené priority MP.

Podle statistických údajů MP za rok 2008 strážníci revíru a jednotek plnili dle výkonu MP naléhavější úkoly MP v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku na území statutárního města Brna.

Vytvořeno 10.12.2009 9:09:00 | přečteno 27x | ernest
load