Počet zaměstnanců, rozpočet MPB a vedení evidencí

Číslo jednací: 106 – 16/2010
Datum doručení žádosti dne: 26. 4. 2010
Informace byla poskytnuta dne: 6. 5. 2010

Záznam o poskytnutí informace:

Statutární město Brno ke dni 30. 4. 2010 zaměstnává 643 zaměstnanců MPB, z toho 503 strážníků a 140 zaměstnanců bez Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti strážníka.

Rozpočet MPB je součástí rozpočtu statutárního města Brna, jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů. MPB sestavuje svůj rozpočet v souladu s rozpočtem statutárního města Brna, zabezpečuje ekonomický a technický provoz v rámci běžného hospodaření v mezích schváleného rozpočtu na účet statutárního města Brna. Schválený rozpočet MPB pro rok 2010 činí 354 103 tis. Kč, což zahrnuje investiční a neinvestiční výdaje, kdy neinvestičními výdaji jsou prostředky na provoz, ale i platy, jejichž náklady bez odvodů činí 198.779 tis. Kč.

Další doplňující informace na: https://www.mpb.cz/verejne-informace/poskytovane-informace-2008 rozpočet MP/- č.j.106-14/2008.

MPB k výkonu své činnosti vede potřebné evidence odpovídající zákonným požadavkům. Zejména:
-  Informační systém na základě zák.č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. předpisů,
-  pracovněprávní, majetkoprávní na základě zák.č. 262/2006, zákoníku práce, ve znění pozd. předpisů, jako je např. evidenci zaměstnanců, hospodaření, smluv, škodných případů, pracovních úrazů, ..
-  evidence stížností dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, nebo dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů,

Další doplňující informace na: https://www.mpb.cz/verejne-informace/povinne-zverejnovane-informace/prehled-pravnich-predpisu/a https://www.mpb.cz/verejne-informace/povinne-zverejnovane-informace/popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/osobni-udaje/.

Vytvořeno 11.5.2010 13:10:00 | přečteno 28x | ernest
load