K zákazu vjezdu s umístněním dodatkové tabulky s nápisem „mimo dopravní obsluhy“

Číslo jednací: 106 – 15/2011
 Datum doručení žádosti dne: 11. 7. 2011
 Informace byla poskytnuta dne: 15. 7. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

K otázce č. 1¨
MPB v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Strážníci MPB postupují tedy i v souladu s vyhláškou č. 30/1991 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 30/1991 Sb.“)

K otázce č. 2
Kdo je dopravní obsluhou taxativně stanovuje a definuje ustanovení § 15 odst. 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb. a jejich okruh nelze libovolně rozšiřovat.

Vytvořeno 18.7.2011 9:59:00 | přečteno 127x | ernest
load