K hudebním produkcím

Číslo jednací: 106 – 21/2011
Datum doručení žádosti dne:  22. 8. 2011
Informace byla poskytnuta dne: 6. 9. 2011

Záznam o poskytnutí informace: 

MPB postupuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. O postupu jste byla dle sdělení  MPB - revíru Západ řádně poučena naposledy dne 23.8.2011, tak jak je s Vámi průběžně MPB z Vašeho podnětu opakovaně jednáno. Na Váš podnět proběhla MPB kontrola zaměřená na produkci hudby z koupaliště s negativním výsledkem, což znamená, že nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Podle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, lze narušit veřejný pořádek veřejnou produkcí hudby v citovaných  pohostinských zařízeních arestauračních zahrádkách na místech určených v příloze této vyhlášky, nad rámec zde určeného času, tedy až po 22.00 hod. Daná vyhláška nezahrnuje regulaci veřejné produkce hudby vycházející z koupaliště.

MPB nedisponuje a ani na Vaši žádost není oprávněna si vyžádat nad rámec svých povinností a vydat Vám požadované povolení či dokumenty vydané třetími subjekty mimo MPB.

Vytvořeno 7.9.2011 10:34:00 | přečteno 32x | ernest
load