K průkazům MPB

Číslo jednací: 106 – 22/2011
Datum doručení žádosti dne: 25. 8. 2011
Informace byla poskytnuta dne: 2. 9. 2011 

Záznam o poskytnutí informace:

K otázce č. 1
Průkazy MPB byly naposledy vydány strážníkům v únoru 2011.

K otázce č. 2
Výroba čipových karet včetně tisku stála 62.688,-Kč a mimo jiné zahrnovala i 510 ks průkazů MPB pro strážníky. Celková faktura zahrnovala i zaměstnanecké průkazy zaměstnanců MPB, při celkovém počtu 653 průkazů.

K otázce č. 3
Náležitosti podle ustan. § 12 vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii (dále jen „vyhláška“) jsou taxativně a nikoli demonstrativně dané, všechny nad rámec vyhlášky uvedené prvky lze považovat za rozporné s dikcí vyhlášky, které však nemohou zapříčinit nezákonnost jakéhokoli provedeného zákroku strážníka MPB. Průkaz dle výkladu MV ČR je veřejnou listinou, zřejmě odůvodňující její opatření ochrannými prvky.

Podmínka podpisu průkazu MPB panem primátorem je však klíčová s ohledem na část Stanoviska MV ČR, odboru bezpečnostní politiky ze dne 19.4.2011, které k danému uvádí:
„ Důrazně však upozorňujeme, že v kolonce nadepsané „Primátor“ je uveden podpis bývalého ředitele, p. D.Š. Jednak upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že tato kolonka je výslovně nadepsaná „Primátor“, může působit uvádění podpisu pověřeného strážníka matoucím a nekonsistentním dojmem, a jednak poznamenáváme, že ustanovení § 12 odst. 1 vyhlášky celkem jednoznačně požaduje uvedení „podpisu starosta“, tedy v případě Brna právě přímo primátora.“

K otázce č. 4
Podle zákona se povinnost netýká dotazů na budoucí rozhodnutí. Přesto sděluji, že intenzivní šetření škodní události k danému nepovažuji za uzavřené, dosud nebylo rozhodnuto ani o konečné podobě nových průkazů MPB a využití čipových karet.

Vytvořeno 7.9.2011 10:39:00 | přečteno 47x | ernest
load