K realizaci řešení dlouhodobých nedostatků v organizaci dopravy

Číslo jednací: 106 – 24/2011
Datum doručení žádosti dne: 6. 10. 2011
Informace byla poskytnuta dne: 11. 10. 2011 

Záznam o poskytnutí informace:

Obsah žádosti týkající se Vámi požadovanému „jakým způsobem je organizováno a následně realizováno řešení podobných dlouhodobých nedostatků v organizaci dopravy ve městě Brně“ překračující působnost MPB se v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích odkládá. Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 zákona o informacích, kterým je stanovena povinnost poskytovat informace vztahující se pouze k působnosti povinného subjektu, tedy k MPB.

MPB postupuje podle zákonné úpravy dané zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje místních záležitostí veřejného pořádku a plní další úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

Vytvořeno 13.10.2011 10:17:00 | přečteno 16x | ernest
load