K nočnímu měření rychlosti vozidel

Číslo jednací: 106 – 25/2011
Datum doručení žádosti dne: 11. 10. 2011
Informace byla poskytnuta dne: 19. 10. 2011 

Záznam o poskytnutí informace:

K Vašemu dotazu sdělujeme, že strážníci MPB nemají zakázáno měřit rychlost v době od půlnoci do 04:00 hod. Za poslední měsíc v určené době MPB však neřešila přestupky související s překročením nejvyšší dovolené rychlosti.

Strážníci Jednotky dopravní MPB se podílí v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, což není pouze měření rychlosti vozidel. V praxi to tedy znamená, že ve večerních hodinách vzhledem k zvýšenému pohybu chodců na pozemních komunikacích a jejich možného ohrožení je měřena rychlost vozidel, dále se strážníci podílí na dodržování Režimu organizace dopravy v centrální oblasti historického jádra města Brna. Strážníci MPB  v uvedené době zajišťují zejména odstraňování překážek z pozemních komunikací a řeší odstraňování technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla.

Vytvořeno 21.10.2011 10:04:00 | přečteno 33x | ernest
load