Dva dopravní přestupky

Číslo jednací: 106 – 30 a 31/2011
Datum doručení žádosti dne: 14. 12. 2011
Informace byla poskytnuta dne:  21. 12. 2011

Záznam o poskytnutí informace:

K č.j. 106-30/2011 sdělujeme, že jde o dopravní přestupek spáchaný dne 6.11.2009 porušením povinnosti vyplývající ze zákazové značky. Nešlo tedy o měření rychlosti. Přestupce v rámci blokového řízení svůj přestupek uznal ve smyslu ust. § 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zák. o přestupcích“) a ve smyslu ust. § 85 odst. 3 zák. o přestupcích mu byl vydán blok na pokutu na místě nezaplacenou. Jelikož nebyl blok ve lhůtě uhrazen, originál byl postoupen k vymáhání na příslušný Odbor rozpočtu a financí Magistrátu města Brna, kam je možné se obrátit s možnou úhradou.

K č.j. 106-31/2011 sdělujeme, že jde o rychlostní dopravní přestupek, kdy přestupce v rámci blokového řízení svůj přestupek uznal ve smyslu ust. § 84 odst. 1 zák. o přestupcích a byla mu uložena pokuta, kterou zaplatil. MPB vykonávající činnost v blokovém řízení není klasickým správním orgánem, tudíž ve smyslu § 38 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu, v platném znění, strážník nevede o přestupcích správní spisy. Právo nahlížet do spisu u MPB odpovídá právu vzhlédnout uložený pokutový blok. Navíc máme k dispozici listiny Vámi požadované dle bodu 1 až 5. K nahlédnutí se dostavte po telefonické domluvě se zástupcem odboru Inspekce ředitele, tel. + 420 541 124 603.

Ve smyslu ust. § 84 odst. 2 se proti uložení pokuty v blokovém řízení nelze odvolat.

Vytvořeno 21.12.2011 13:16:00 | přečteno 70x | ernest
load