Odtah vozidla tvořící překážku provozu na pozemních komunikacích

Číslo jednací: 106 - 43/2013
 Datum doručení žádosti dne: 22. 10. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 4. 11. 2013

Záznam o poskytnutí informace

Na meritum posuzované věci dopadá ustanovení § 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož "je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele."

Při svém zvažování si musí strážník uvědomit, že rozhodnutí o odstranění vozidla je pouze jeho oprávnění a nikoliv povinnost. Také by si měl uvědomit, že dle § 6 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o obecní policii“), je při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie mimo jiné povinen nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

MPB nedisponuje metodikou „pro posuzování odtahu vozidel parkujících před garáží pro 2 vozidla, k nimž hlídku MP přivolá majitel garáže a aut v ní parkujících“.

ikona souboruPřílohou Vám zasílám vyžádané podklady užívané pro školení strážníků MP.

Vytvořeno 6.11.2013 13:52:00 | přečteno 22x | ernest
load