Podání diktované do písemného protokolu

Číslo jednací: 106 - 45/2013
 Datum doručení žádosti dne: 22. 10. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 4. 11. 2013

Záznam o poskytnutí informace

Obecně lze konstatovat, že u MPB není možné běžně činit podání diktované do písemného protokolu.

Posláním obecní policie a jejím hlavním úkolem, které lze spatřovat v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v působnosti obce zejména formou preventivního působení a fyzické přítomnosti strážníků na veřejných prostranstvích obce.

Komplexní úpravu náležitostí písemných výstupů strážníka pro účely event. přestupkového řízení obsahuje § 10, § 11 a případně další ustanovení zákona o obecní policii. Podle platné právní úpravy, zejména zákona o obecní policii, mezi úkoly obecní policie spadá pouze odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce, nikoliv samotné provádění správního řízení, včetně dokazování. Výjimkou z tohoto pravidla je např. projednávání přestupků v blokovém řízení v souladu s příslušnými ustanoveními přestupkového zákona.

Strážníci tedy nejsou povinni k sepsání diktátu a nadiktovanému sdělení oznamovatele či stěžovatele, tedy k realizaci protokolu ve smyslu ustanovení § 18 správního řádu o ústním jednání a o ústním podání či výslechu, ale pouze k obsahovému záznamu ze sděleného.

Pokud máte potřebu vyjádřit se při zachování obsahu výhradně Vašich slovních obratů, doporučujeme Vám realizovat odpovídající podání vlastním sepsáním podle Vaší vůle s následným doručením. 

Vytvořeno 6.11.2013 13:58:00 | přečteno 22x | ernest
load