Kamerový záznam z ulice Rašínova v Brně

Číslo jednací: 106 - 46/2013
 Datum doručení žádosti dne: 18. 11. 2013
 Informace byla poskytnuta dne: 20. 11. 2013

Záznam o poskytnutí informace:

Prostor zastávky MHD na ulici Rašínova v Brně není monitorován kamerou Městského kamerového dohledového systému MPB, tudíž záznamy zde nejsou pořizovány a nedisponujeme žádným požadovaným záznamem.

Současně Vám sděluji, že podle ustanovení § 24a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje potřebné k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona. Tyto osobní údaje však poskytujeme pouze policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Informace, které požadujete podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, by s největší pravděpodobností spadaly do kategorie informací, které jsou chráněny před poskytnutím ustanovením § 8a citovaného zákona. Obsahovaly by osobní údaje, tedy osoby, projevy osobní povahy, zasahovaly by do soukromí fyzické osoby, které nelze v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu poskytnout. Jde o informace přímo či nepřímo vedoucí k určitelnému subjektu, jehož zveřejnění je třeba podřídit zejména režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 22.11.2013 6:48:00 | přečteno 25x | ernest
load