Počet dopravních přestupků za rok

Číslo jednací: 106 - 47/2013
Datum doručení žádosti dne: 26. 11. 2013
Informace byla poskytnuta dne: 2. 12. 2013

Záznam o poskytnutí informace

1. až 3. Níže uvedená tabulka uvádí Vámi žádaný počet dopravních přestupků za poslední rok (s měsíčními přehledy) i počet odstranění (odtažení) motorových vozidel, o kterých rozhoduje strážník na místě samém v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož Městská policie Brno nerealizuje odtahy vozidel, nemáme ani povinnost mít přehled, kolik peněz se za tyto odtahy vybralo.

rok/měsíc

počet dopravních přestupků

počet nařízených odstranění vozidla

celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky

za dopravní přestupky v Kč

2012/11

8 084

743

2 827 900

2012/12

3 830

501

1 180 700

2013/01

6 813

571

2 003 000

2013/02

8 203

564

2 572 000

2013/03

8 496

529

2 742 800

2013/04

8 736

550

2 732 900

2013/05

7 951

571

2 576 400

2013/06

6 671

486

2 198 200

2013/07

5 713

450

2 130 900

2013/08

5 206

389

1 825 300

2013/09

8 185

523

2 483 300

2013/10

9 055

591

2 526 400

Obsah žádosti týkající se otázky kolik peněz se za tyto odtahy vybralo odkládáme ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 106/99 Sb“). Důvodem je znění ustanovení § 2 odst. 1 z. č. 106/99 Sb., kterým je stanovena povinnost poskytovat pouze informace vztahující se k působnosti povinného subjektu, tedy k Městské policii Brno, nikoli k jiným subjektům. 

4. K Vaší žádosti, kam vybrané peníze putují, sděluji, že Městská policie Brno peníze z uložených pokut strážníky v blokovém řízení odvádí statutárnímu městu Brnu.

Ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že pokuta uložená orgánem obce je příjmem obce, jejíž orgán ve věci rozhodoval. Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je Městská policie Brno orgánem statutárního města Brna, tedy orgánem obce, jehož zastupitelstvo nás obecně závaznou vyhláškou zřídilo.

Vytvořeno 3.12.2013 13:03:00 | přečteno 60x | ernest
load