Oznámení přestupku

Číslo jednací: 106 – 19/2015
 Datum doručení žádosti dne:
20. 11. 2015
 Informace byla poskytnuta dne
: 30. 11. 2015 

Záznam o poskytnutí informace:

Událost vedená MPB pod č.j. MP-01685/08D-13 byla dne 24.10.2013 předána v elektronické podobě Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna, Kounicova č. 67

Obecní policie v rámci blokového řízení nevedou správní spisy.

Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, došlo MPB již k předání oznámení podezření ze spáchání přestupku či jiného správního deliktu příslušnému správnímu orgánu, je tedy možné za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) nahlížet do spisu, činit výpisy a u tohoto správního orgánu pořizovat kopie spisu nebo jeho části.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2015/.

Vytvořeno 30.11.2015 12:19:00 | přečteno 46x | ernest
load