Výpis všech odtahů, kterými se MPB zabývala v r. 2015

Číslo jednací: 106 - 05/2016
 Datum doručení žádosti dne: 2. 3. 2016
 Informace byla poskytnuta dne
: 9. 3. 2016 

Záznam o poskytnutí informace:

Strážníci MPB v roce 2015 rozhodli v 5 180 případech o odstranění vozidla, jejichž přehled je uveden ikona souboruv příloze tohoto přípisu dle Vašeho požadavku, tedy s uvedením data a času incidentu, adresy včetně čísla domu, určení porušení paragrafu příslušného zákona. Informace Vám jsou poskytnuty v souladu s ust. § 4a InfZ ve formátu podle technických možností informačního systému MPB, který odpovídá požadavkům kladeným na statistické zpracování údajů MPB pro MVČR v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.  

Strážník rozhodne na místě samém o odstranění vozidla (o odtahu):

- V případě, kdy vozidlo v dané situaci tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 2 písm. ee) v návaznosti na ust. § 45 odst. 1 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“).

Pojem „překážky silničního provozu“ ve smyslu shora citovaných ustanovení zákona o silničním provozu plně naplňuje definici překážky v provozu všechno to, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost, čímž se současně rozumí i neoprávněně stojící vozidlo (jak z přílohy vyplývá, zejm. porušením či nedodržením ust. § 25 odst. 3, § 27 odst. 1, 2, 4 a § 67 zákona o silničním provozu). Ze shora uvedené definice proto plyne, že neoprávněně stojící vozidlo je překážkou v provozu vždy, neboť je dle zákona VŽDY tím, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu.

- V případě, kdy vozidlo neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti podle ust. § 27 odst. 5 zákona o silničním provozu.

Městská policie Brno nerealizuje odtahy vozidel.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2016/.

Vytvořeno 23.3.2016 13:19:00 | přečteno 31x | ernest
load